Бесплатный конструктор сайтов - uCoz Бродівський педагогічний коледж
Бродівський педагогічний коледж

Сьогодення Коледжу

Нині у коледжі навчається із тисяча студентів; працює — 92 викладачі: 6 кандидатів наук, 14 старших викладачів, 38 — спеціалісти вищої категорії. 4 — викладачі-методисти, 34 — відмінники освіти, 12 викладачів навчається в аспірантурі.

Підготовка фахівців ведеться за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» з таких спеціальностей:

 • «Початкове навчання»,
 • «Трудове навчання»,
 • «Дошкільне виховання»,
 • «Фізичне виховання»,

 • За освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» з таких спеціальностей:

 • «Початкове навчання»,
 • «трудове навчання»,
 • «Англійська мова»,
 • «Німецька мова».

У коледжі існують умови для підготовки педагогічних кадрів, сформовано кадровий потенціал, створено навчально-методичну базу: до послуг студентів 34 навчальні кабінети, 5 лабораторій, 10 майстерень, 12 класів для індивідуальних занять з музики, 6 аудиторій для самопідготовки, спортивний комплекс з гімнастичним, ігровим, тенісним і атлетичними залами, бібліотека з читальним залом на 240 місць і книжковим фондом 103 тис. екземплярів, актовий зал на 500 місць, їдальня на 150 місць, гуртожиток на 400 місць. Навчальні кабінети оснащено сучасними технічними та відео засобами навчання, з усіх навчальних дисциплін створено навчально-методичне забезпечення. Діє 6 комп'ютерних класів загальною кількістю 72 електронні засоби, що в повній мірі дозволяє забезпечення роботи студентів з дисплеєм.

Щорічно виконується держзамовлення на підготовку спеціалістів. До Направлення на роботу одержують яких 80 % випускників. Усі направлені добре закріплюються на місцях призначення та адаптуються у шкільних колективах. Велику увагу в коледжі приділено навчально-виробничій практиці студентів, яку організовано на базі кращих шкіл району та області.

Семінари й конференції

У 2001 році на базі коледжу проходив Всеукраїнський семінар «Сучасні проблеми трудової підготовки молоді», організований Науково-методичним центром вищої освіти міністерства освіти і науки України та кафедрою трудового навчання Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова; в 2003 році — Міжнародна науково-теоретична конференція «Сучасні педагогічні технології» за участю провідних вчених Польщі, Австрії та Німеччини.

З 2000 року педагогічний колектив працює над проблемою «Формування професійного педагогічного мислення у студентів». З даної проблеми проведено 6 педагогічних читань, до яких залучились студенти. Кращі доповіді надруковані у педагогічних та наукових журналах.

У педагогічному коледжі діє семінар «Нові інноваційні технології навчання». На даний час проведено 16 засідань. Зібрані матеріали опрацьовуються предметними комісіями і пропагуються в практичній роботі. Окремі викладачі (Адамів Г. С.) оформили свої повідомлення дисертаційними дослідженнями.

Самодіяльні групи

У педагогічному коледжі діють професійно сформовані колективи художньої самодіяльності. Оригінальна пісня, професійна музика і танець валять студентів до занять у колоритному ансамблі пісні і танцю «Ми з Галичини», у хоровому гуртку, у гуртках сопілкарів та бандуристів, у духовому оркестрі, вокальних ансамблях.

Колектив коледжу наполегливо вивчає творчу спадщину великого мислителя, поета, культурного і громадського діяча, педагога Маркіяна Шашкевича. З цією метою проведено такі наукові конференції:

 1. «Літературна спадщина Маркіяна Шашкевича»
 2. «Маркіян Шашкевич — мислитель, поет, громадьмо-культурний діяч»
 3. «Наукова діяльність Маркіяна Шашкевича»
 4. «Маркіян Шашкевич, його послідовники і сучасники»
 5. «Доробок Маркіяна Шашкевича в галузі етнографії і фольклористики»
 6. «Просвітницька діяльність Маркіяна Шашкевича»
 7. «Велич філософської думки Маркіяна Шашкевича»
 8. читання «Маркіян Шашкевич у контексті української духовної культури (історіософський аспект)».

До участі у конференціях залучаються провідні науковці м. Львова, поети, письменники, зокрема: Ф. Стеблій, Р. Кирів, А. Скоць, В. Горинь, Р. Іваничук, Н. Пікулик, Л. Полюга, Т. Лучук, С. Костюк, Я. Мельник, О. Рибак, Б. Стельмах, Б .Якимович та інші.

Заходи для вшанування пам'яті Маркіяна Шашкевича

У коледжі створено кімнату-музей М.Шашкевича, систематично організовуються літературні вечори, мистецькі години, педагогічні читання, музично-літературні меси, присвячені пам'яті М. Шашкевича. Серед них — «Спочатку було слово», «Руська мати нас родила», «Ти не неволі син», «Русалка Дністровая — прорив чуття людського», «Могутній голос Маркіяна», «Галицький Будитель духу», «Від лиця твого, Господи, доля моя», «М.Шашкевич — автор першої української читанки». Традиційним стали походи студентської молоді на Білу гору, відвідання музею М.Шашкевича в селі Підлисся. Студенти та викладачі коледжу були учасниками шашкевичівських читань, що проводились Інститутом українознавства НАН України імені Крип'якевича (місто Львів) в Бродах у серпні 1989 року та у червні 2005 року, в м. Трусквці у червні 2000 року, у місті Буську у травні 2003 року.

Зустріч випускників Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича проводиться щороку в останню суботу травня.

Сайт про рпг ігр

Новини

 

 

 
 
 
 
(c) Bear 2011